Vlaanderen.be

Onderzoeksoutputs

  1. Boek niet door INBO uitgegeven
  2. Gepubliceerd

    Over enkele visziekten. / Belpaire, Claude; Timmermans, J. A; Vandenabeele, P; Ollevier, F.

    Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu (AROL), Bestuur voor Landinrichting, Visserijfonds, 1990. 31 blz.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoek niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  3. Gepubliceerd

    Conservatiebiologie : behoud, herstel en ecosysteemdiensten van biodiversiteit. / Honnay, Olivier; Van de Meutter, Frank; De Meester, Luc; Mergeay, Joachim.

    Leuven : ACCO, 2015. 173 blz.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoek niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  4. Gepubliceerd

    MIRA Milieurapport Vlaanderen, Achtergronddocument 2010, Verspreiding van zware metalen. / Peeters, B; Bierkens, J; Provoost, J; Den Hond, E; Van Volsem, S; Adriaenssens, E; Roekens, E; Bossuyt, M; Theuns, I; De Cooman, W; Eppinger, R; Frohnhoffs, A; D'hont, D; Geeraerts, Caroline; Belpaire, Claude; Cardon, M; Ceenaeme, J; De Naeyer, F; Gommeren, E; Van Dyck, E.

    Mechelen : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 2010. 94 blz.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoek niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  5. Gepubliceerd

    Atlas van de Vlaamse beek- en riviervissen. / Vandelannoote, A; Yseboodt, R; Bruylants, B; Verheyen, R; Coeck, Johan; Belpaire, Claude; Van Thuyne, Gerlinde; Denayer, Bart; Beyens, Jos; De Charleroy, Daniel; Maes, Joachim; Vandenabeele, Paul.

    Wijnegem : Water, Energie en Leefmilieu (WEL), 1998. 303 blz. (Twol).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoek niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  6. Rapport niet door INBO uitgegeven
  7. Gepubliceerd

    Instandhoudingsdoelstellingen Schelde-estuarium. / Adriaensen, F; Van Damme, S; Van den Bergh, Erika; Van Hove, D; Brys, Rein; Cox, T; Jacobs, Sander; Konings, P; Maes, J; Maris, T; Mertens, Wim; Nachtergale, L; Struyf, E; Van Braeckel, Alexander; Meire, Patrick; Nachtergale, L.

    Universitaire Instelling Antwerpen (UIA), 2005. 249 blz. (Report Ecosystem Management Research Group ECOBE; Vol. 05).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  8. Gepubliceerd

    Instandhoudingsdoelstellingen schelde-estuarium : bijlagen. / Adriaensen, F; Van Damme, S; Van den Bergh, Erika; Van Hove, D; Brys, Rein; Cox, T; Jacobs, Sander; Konings, P; Maes, J; Maris, T; Mertens, Wim; Nachtergale, L; Struyf, E; Van Braeckel, Alexander; Meire, Patrick.

    Universitaire Instelling Antwerpen (UIA), 2005. 21 blz.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  9. Gepubliceerd

    Report of the Working Group on Eels (WGEEL), 2016 : ICES WGEEL REPORT 2016. / Amilhat, Elsa; Beaulaton, Laurent; Belpaire, Claude; Bernotas, Pritt; Besta, Mehrez; Briand, Cedric; Bryhn, Andreas; Camara, Karin; Ciccotti, Eleonora; Dekker, Willem; Diaz, Estabaliz; Dolan, Conora; Domingos, Isabel; Dorow, Malte; Durif, Caroline; Evans, Derek; Obererver, Evangelia Georgitsi; Geidrojc, Lukasz; Godfrey, Jason; De Graaf, Martin; Hanel, Reinhold; Horn, Lisa; Ingemann Pedersen, Michael.

    Copenhagen : International Council for the Exploration of the Sea (ICES), 2016. 107 blz.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  10. Gepubliceerd

    De spatio-temporele dynamiek van de nematode Anguillicola crassus in Vlaanderen herbekeken : AMINAL-TWOL 2000 rapport : eindverslag. / Audenaert, V.; Huyse, T.; Goemans, Geert; Belpaire, Claude; Volckaert, F.A.M.

    KU Leuven, 2001. 47 blz. (AMINAL-TWOL 2000 rapport; No. AMINAL/BG/IBW/2OOO.5).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  11. Gepubliceerd
  12. Gepubliceerd

    Cursus visstandsbeheer : vak : vis- en rondbeksoorten in Vlaanderen. / Belpaire, Claude.

    Educatief Bosbouwcentrum, 1995. 54 blz. (Rapporten buiten reeks van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  13. Gepubliceerd

    Ekologie en morfologie van onze meest algemene zoetwatervissoorten : een inleiding. / Belpaire, Claude.

    Katholieke Universiteit Leuven (KUL), 1988. 32 blz. (Practicum toegepaste hycrobiologie; No. II).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  14. Gepubliceerd

    Evaluatie van een visbestand. / Belpaire, Claude.

    Katholieke Universiteit Leuven (KUL), 1988. 12 blz. (Practicum toegepaste hycrobiologie; No. III).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  15. Gepubliceerd

    Lagunaire Viskweek in lvoorkust : rapport van bezoeken aan diverse viskwekerijen en onderzoekscentra tijdens de periode van 15 tot 25 april 1988 . / Belpaire, Claude.

    Katholieke Universiteit Leuven (KUL), 1988. 29 blz.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  16. Gepubliceerd

    Report of the Workshop of a Planning Group on the Monitoring of Eel Quality under the subject “Development of standardized and harmonized protocols for the estimation of eel quality” (WKPGMEQ). / Belpaire, Claude; Haenen.

    International Council for the Exploration of the Sea, 2015. 274 blz. (Rapport niet door INBO uitgegeven; No. ICES CM 2014/SSGEF:14).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  17. Gepubliceerd

    Report on the eel stock and fishery in Belgium 2005. / Belpaire, Claude.

    FAO, 2006. 25 blz. (Eifac occassional paper; Vol. 38).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  18. Gepubliceerd

    Report on the eel stock and fishery in Belgium 2006. / Belpaire, Claude; Gomes da Silva, S; Demol, T; Vlietinck, K; Van Thuyne, Gerlinde; Goemans, Geert; Geeraerts, Caroline; Cuveliers, E; Philippart, J. C.

    2007.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  19. Gepubliceerd

    Report on the eel stock and fishery in Belgium 2009-2010. / Belpaire, Claude; Buysse, David; Coeck, Johan; Geeraerts, Caroline; Ovidio, M; Philippart, J. C; Reyns, T; Stevens, Maarten; Van Thuyne, Gerlinde; Vlietinck, K; Verreycken, Hugo.

    2010. 36 blz.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  20. Gepubliceerd

    Report on the eel stock and fishery in Belgium 2014/'15. / Belpaire, Claude; Breine, Jan; Buysse, David; Van Wichelen, Jeroen; Coeck, Johan; Ovidio, Michael; Nzau Matondo, Billy; De Meyer, Jens; Bouilliart, Mathias; Adriaens, Dominique; Roland, Kathleen; Kestemont, Patrick; Bervoets, Lieven; Darchambeau, François; Rollin, Xavier.

    International Council for the Exploration of the Sea (ICES), 2015. 71 blz.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  21. Gepubliceerd

    Vleermuizen op (kerk)zolders in de provincie Antwerpen : Onderzoek naar voorkomen in en potenties van historische gebouwen. / Boers, Kris (Hoofdauteur); Willems, Wout; Halfmaerten, David.

    Natuurpunt Studie, 2018.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  22. Gepubliceerd

    De visindex als instrument voor het meten van de biotische integriteit van de Vlaamse binnenwateren : eindverslag van project VLINA 9901, studie uitgevoerd voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap binnen het kader van het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling. / Breine, Jan; Goethals, P; Simoens, Ilse; Ercken, D; van Liefferinge, C; Verhaegen, G; Belpaire, Claude; De Pauw, N; Meire, Patrick; Ollevier, F. P.

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 2001. 263 blz.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  23. Gepubliceerd

    Kwetsbare plantenpopulaties in agrarisch gebied : verspreiding, verbreiding en genetische diversiteit als basis voor functionele habitatnetwerken : 2e jaarlijks verslag : vlina 9803. / Brys, Rein; Jacquemyn, H; Van Rossum, F; De Blust, Geert; Hermy, M; Triest, L.

    AMINAL, afdeling Natuur, 2000. 102 blz.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  24. Gepubliceerd

    Veldstudie naar de monitoring van biota in het kader van de rapportage van de chemische toestand voor de Kaderrichtlijn Water. / De Jonge, M.; Belpaire, Claude; Verhaert, V.; Dardenne, F.; Blust, R.; Bervoets, L.

    Universiteit Antwerpen, 2014. 114 blz. (Rapport niet door INBO uitgegeven).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  25. Gepubliceerd

    Ecologisch onderzoek in en rond het erkend natuurreservaat 'De Blankaart' : met inbegrip van actief biologisch beheer van Kasteel- en Visvijver: uitvoering onderdeel van het operationeel programma ecologisch impulsgebied IJzervallei. / De Smedt, P; Rommens, W; Declerck, S; Vyverman, W; Peeters, B; Belpaire, Claude; Denayer, Bart; De Meester, L; Van Assche, J; Ollevier, F.

    Katholieke Universiteit Leuven (KUL), 1997. 115 blz. (Rapporten buiten reeks van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.BR.97.31).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  26. Gepubliceerd

    Common implementation strategy for the water framework directive (2000/60/EC) : Guidance document no. 32 on biota monitoring: (the implementation of EQSbiota) under the water framework directive. / Deutsch, Karin; Leroy, Delphine; Belpaire, Claude; den Haan, Klaas; Vrana, Branislav; Clayton, Helen; Hanke, Georg; Ricci, Marina; Held, Andrea; Gawlik, Bernd; Babut, Marc; Perceval, Olivier; Lepom, Peter; Heiss, Christiane; Koschorreck, Jan; O'Toole, Simon; Valsecchi, Sara; Polesello, Stefano; Carere, Mario; ten Hulscher, Dorien; Verbruggen, Eric; Dulio, Valeria; Green, Norman; Viñas, Lucia.

    Luxemburg : Publications Office of the European Union, 2014. 75 blz.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  27. Gepubliceerd

    (Zelf-)beheer van visvijvers. / Standaert, B; Coussement, M; Vercauteren, T; Belpaire, Claude; De Charleroy, Daniel.

    Antwerpen : Provinciebestuur van Antwerpen, 1992. 22 blz.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  28. Gepubliceerd
  29. Gepubliceerd

    Veldstudie naar de monitoring van biota in het kader van de rapportage van de chemische toestand voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2016. / Teunen, L.; Belpaire, Claude; Dardenne, F.; Blust, R.; Bervoets, L.

    Universiteit Antwerpen, 2017. 95 blz.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  30. Gepubliceerd

    Rapportage herintroductieprogramma en monitoring rivierdonderpad najaar 2014. / Van Liefferinge, Chris; Vught, Inne; Auwerx, Johan; De Charleroy, Daniel.

    Agentschap voor Natuur en Bos, 2015. 23 blz.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  31. Gepubliceerd

    Pilootproject integraal waterlopenbeheer en bescherming van de bovenlopen van de Kleine Nete. / Yseboodt, R; Coeck, Johan; Huybrechts, Willy; Vandelannoote, A; Clement, L; De Blust, Geert; Verhoeven, W.

    1991. 185 blz.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenOnderzoek

  32. Gepubliceerd

    Report of the Joint EIFAAC/ICES/GFCM Working Group on Eels (WGEEL) 2018. / Janis Bajinskis, Laurent Beaulaton, Claude Belpaire, Priit Bernotas, Clarisse Boulenger, Uwe Bramick, Cedric Briand, Andreas Bryhn, Fabrizio Capoccioni, Willem Dekker, Estibaliz Diaz, Isabel Domingos, Malte Dorow, Hilaire Drouineau, Caroline Durif, Derek Evans, Lukasz Giedrojc, Jason Godfrey, Tessa van der Hammen, Reinhold Hanel, Lisa Horn, Katarzyna Janiak, Jesper Kuhn, Chiara Leone, Linas Lozys, JJ Maguire, Lasse Marohn, Tomasz Nermer, Ciara O’Leary, Michael Ingemann Pedersen, Jan Dag Pohlmann, Russell Poole, Jacco van Rijssel, Russell Robertson, Robert Rosell, Argyris Sapoundis, Marcello Schiavina, Eva Thorstad, Rachid Toujani, Alan Walker, Håkan Wickström ; Belpaire, Claude.

    Copenhagen : International Council for the Exploration of the Sea (ICES), 2018. 152 blz.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenOnderzoekpeer review

  33. Proceedings
  34. Gepubliceerd

    Evolution and Biodiversity : The evolutionary basis of biodiversity and its potential for adaptation to global change: Report of an electronic conference, March 2010. / Grant, F; Mergeay, Joachim; Santamaria, L; Young, J; Watt, A. D.

    2010. 18 blz.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportProceedingsOnderzoek

  35. A3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review
  36. Gepubliceerd

    Ontwikkeling van een estuariene visindex in Vlaanderen. / Adriaenssens, V; Goethals, P; De Pauw, N; Breine, Jan; Simoens, Ilse; Belpaire, Claude; Maes, J; Ercken, D; Ollevier, F.

    In: Water: Nieuwsbrief over Integraal Waterbeleid, Vol. 2, 2002, blz. 1-13.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer reviewOnderzoek

  37. Gepubliceerd

    Referenties voor een visindex : belang van referentiebeelden bij de ontwikkeling van een estuariene visindex voor Vlaanderen. / Adriaenssens, V; Goethals, P; Breine, Jan; Maes, Joachim; Simoens, Ilse; Ercken, D; Belpaire, Claude; Ollevier, F; De Pauw, N.

    In: Landschap: tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde, Vol. 14, Nr. 1, 2002, blz. 59-61.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer reviewOnderzoek

  38. Gepubliceerd

    Collecting live food with a light trap to feed salamander larvae. / Auwerx, Johan; Picavet, Bruno; De Charleroy, Daniel.

    In: amphibian ark newsletter, Nr. 45, 12.2018.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer reviewOnderzoek

  39. Gepubliceerd

    Ex situ breeding results of the Great Crested Newt in Belgium. / Auwerx, Johan.

    In: amphibian ark newsletter, Nr. 44, 09.2018, blz. 12.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer reviewOnderzoek

  40. Gepubliceerd

    Juveniele kwabaal in de spotlights. / Auwerx, Johan; Vught, Inne; De Charleroy, Daniel.

    In: RAVON, Vol. 21, Nr. 2, 05.2019, blz. 3-7.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer reviewOnderzoek

  41. Gepubliceerd

    Food and feeding activity of glass eel Anguilla anguilla (L.) stocked in earthen ponds. / Belpaire, Claude; Van Driessche, H; Gao, F. Y; Ollevier, F.

    In: Irish Fisheries Investigations. Series A (Freshwater), Vol. 36, 1992, blz. 43-54.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer reviewOnderzoek

  42. Gepubliceerd

    Gaat de paling naar de haaien? / Belpaire, Claude; Geeraerts, Caroline; Maes, G; Hoffmann, Maurice.

    In: De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, Vol. 24, 2009, blz. 2-7.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer reviewOnderzoek

  43. Gepubliceerd

    Mijten (acari) als visparasieten. / Belpaire, Claude; Ollevier, F.

    In: Aquariumwereld, Vol. 49, Nr. 11, 11.1996, blz. 266-275.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer reviewOnderzoek

  44. Gepubliceerd

    Monitoring en normering van milieugevaarlijke stoffen in paling : bruikbaarheid en relevantie voor het milieubeleid. / Belpaire, Claude; Goemans, Geert.

    In: Water : nieuwsbrief over het integraal waterbeheer in vlaanderen, Vol. 16, 2004.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer reviewOnderzoek

  45. Gepubliceerd

    The Survival of the Fattest. / Belpaire, Claude; Geeraerts, Caroline; de Boer, J.

    In: Eos magazine, Vol. 26, Nr. 1, 2009, blz. 96-99.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer reviewOnderzoek

  46. Gepubliceerd

    Waterbodem- en palingpolluentenmeetnet : een tandem voor de waterbodemsanering. / Belpaire, Claude; De Cooman, W; Goemans, Geert; Onkelinx, Thierry; Quataert, Paul.

    In: Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, Vol. 26, 2006.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer reviewOnderzoek

  47. Gepubliceerd

    PCB exposure through eel consumption in sport fishers as compared to the general population: a probabilistic approach. / Bilau, M; Sioen, I; Matthys, C; Goemans, Geert; Belpaire, Claude; De Vocht, A; De Henauw, S.

    In: Organohalogen Compounds, Vol. 67, 2005, blz. 1737-1740.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer reviewOnderzoek

  48. Gepubliceerd

    Aandacht voor genetische aspecten in natuurbeheer. / Breyne, Peter; Mergeay, Joachim.

    In: De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, Vol. 112, Nr. 2, 2011, blz. 45-48.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer reviewOnderzoek

  49. Gepubliceerd

    Rivierprik in de Gentse ringvaart. / Buysse, David; Vlietinck, K; Martens, Seth; Baeyens, Raf; Coeck, Johan.

    In: Gallinago, Vol. 1, Nr. 1, 2002, blz. 16-17.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer reviewOnderzoek

  50. Gepubliceerd

    Vissen in de Zwalm : vroeger en nu. / Buysse, David; Coeck, Johan; Tack, G.

    In: Limoniet : natuurstudietijdschrift van de Natuurpunt regio Vlaamse Ardennen <i>plus, 2008, blz. 41-49.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer reviewOnderzoek

  51. Gepubliceerd

    Minder vette paling ; oorzaak en gevolg. / de Boer, J; Belpaire, Claude; van Boxtel, T; Geeraerts, Caroline; Hagel, P.

    In: Visserijnieuws, Vol. 2009, Nr. 23 januari, 2009.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer reviewOnderzoek

  52. Gepubliceerd
  53. Gepubliceerd

    De trekpatronen van blankvoorn (Rutilus rutilus L.) in gefragmenteerde rivieren in België. / Geeraerts, Caroline; Ovidio, M; Verbiest, Hilde; Buysse, David; Coeck, Johan; Belpaire, Claude; Philippart, J. C.

    In: Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, Vol. 30, 2007.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer reviewOnderzoek

  54. Gepubliceerd

    The eel pollutant monitoring network in flanders, belgium : results of 10 years monitoring. / Goemans, Geert; Belpaire, Claude.

    In: Organohalogen Compounds, Vol. 66, 2004, blz. 1834-1840.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer reviewOnderzoek

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...15 Volgende
?
Filters

Alle auteurs

tot
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Most Recent
Vaakst gedownload