Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

Status van de vermiljoenkever (Cucujus cinnaberinus) in Vlaanderen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Auteurs

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Details

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 2-feb-2018

Publicatie series

Naam Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3638

Abstract

De vermiljoenkever (Cucujus cinnaberinus) is een soort die voorkomt op de bijlagen II en IV van de Habitatrichtlijn. Sinds eind 2014 wordt de soort op een aantal plaatsen in Vlaanderen waargenomen.In dit advies wordt nagegaan wat de toestand is van de populaties van de soort in Vlaanderen en hoe diens toestand is in de omringende regio’s en landen. Verder wordt stil gestaan bij de vereisten van de soort en wordt nagegaan of er potenties zijn voor stabiele populaties van deze soort in Vlaanderen. Tot slot wordt advies gegeven bij het beheer van de geschikte leefgebieden voor de soort.
Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Documenten

Documenten

Relaties
Bekijk grafiek van relaties