Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

Toets van de ecologische bijdrage van de voorgestelde maatregelen in de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, voor de periode tot 2010

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

Auteurs

Details

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijUniversity of Antwerp (UA)
Aantal pagina's11
StatusGepubliceerd - 2004

Publicatie series

Naam Report Ecosystem Management Research Group ECOBE
UitgeverijUniversity of Antwerp

Bibliografische nota

Publication Authorstring : Meire, P.; Van den Bergh, E.; Graveland, J.; de Jong, D.J.; Van Damme, S.
Publication RefStringPartII : <i>Report Ecosystem Management Research Group ECOBE</i>, ECOBE 04-R70. University of Antwerp. Ecosystem Management Research Group (ECOBE): Antwerpen. 11 pp.

Abstract

Dit verslag betreft het toetsen van de ecologische effectiviteit van de maatregelen die in de ‘Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium; voorstellen voor besluiten’ voorgesteld worden in het basispakket voor het thema natuurlijkheid. In een eerste luik wordt een beoordeling gepresenteerd van de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen per NOPzone. Daarna wordt de effectiviteit van het geheel van maatregelen voor de periode tot 2010 afgezet tegen het streefbeeld natuurlijkheid uit de LTV. In een laatste deel wordt de bijdrage van de voorgestelde maatregelen aan de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura-2000 gebieden van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn beoordeeld.
Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Documenten

Documenten

Relaties
Bekijk grafiek van relaties