Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

Typische faunasoorten van de verschillende Natura 2000 habitattypes, in functie van de beoordeling van de staat van instandhouding op niveau Vlaanderen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Auteurs

Details

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 13-jan-2013

Publicatie series

Naam Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3063

Abstract

In het kader van de opmaak van de instandhoudingsdoelen is er nood aan een lijst van typische faunasoorten per Natura 2000 habitattype. Dergelijke lijst kan gebruikt worden bij de beoordeling van de kwaliteit van de Natura 2000 habitattypen. Dit advies gaat na welke faunasoorten voldoende kenmerkend en typisch zijn voor een specifiek Natura 2000 habitattype. Dit is nuttig om op een Vlaams niveau de kwaliteit van een habitattype te beoordelen. Daarnaast geeft het advies ook aan hoe faunasoorten per habitattype gebruikt kunnen worden voor een beoordeling van de regionale staat van instandhouding en hoe ze gehanteerd kunnen worden op een lager schaalniveau. Dit advies is een herwerkte versie van de adviezen INBO.A.2011.77 en INBO.A.2012.29.
Onderzoeksoutput (gerelateerd via auteurs)
Projecten (gerelateerd via auteurs)
Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Documenten

Documenten

  • INBO.A.2013.139.pdf

    1 KB, PDF-document

  • INBO.A.2013.139_begeleidende brief_mag niet worden verstuurd.pdf

    1 KB, PDF-document

Relaties
Bekijk grafiek van relaties