Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

Visbestandopnames op de Damse vaart

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Auteurs

Details

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina's18
StatusGepubliceerd - 2007

Publicatie series

Naam Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Groenendaal
Nr.INBO.R.2007.32

Abstract

In samenwerking met de Provinciale Visserijcommissie en Agentschap voor Natuur en Bos visten we op vijf locaties in de Damse Vaart op 13, 14 en 15 juni 2006 (Tabel 1, Figuur 1). We voerden de visbestandopnames uit door middel van elektrovisserij en fuikvisserij (Tabel 2). Van op een boot visten we langs beide oevers over een lengte van 250 m. In Damme nabij de Oostkerkebrug hebben we ook vissen gevangen met het zegenet. In tabel 3 geven we de biotoopbeschrijving en fysische en chemische parameters. We geven in tabel 4 voor twee campagnes (2000 en 2006) een overzicht van de aangetroffen vissoorten en het totaal aantal soorten op de verschillende locaties. De morfometrische specificaties van de gemeten en gewogen vissoorten op elke locatie vindt u terug in tabel 5. In tabel 6 geven we de effectieve vangst per soort en per staalnameplaats (CPUE). Tabel 7 geeft een overzicht van de totale vangsten. De Index voor Biotische Integriteit (IBI) en de appreciatie worden weergegeven in tabel 8.

In totaal vingen we tien verschillende soorten: baars, bittervoorn, blankvoorn, brasem, kolblei, paling, pos, rietvoorn, snoek en zeelt. De frequentst gevangen soort is blankvoorn gevolgd door baars en paling. De soortendiversiteit per locatie is gemiddeld 6.8. In het traject Brugge tot Hoeke hadden we de laagste diversiteit. In het traject Hoeke tot de Nederlandse grens vonden we de hoogste diversiteit (9). DE IBI scoort overwegend ontoereikend in het traject Brugge – Hoeke en matig tussen Hoeke en de Nederlandse grens. De soortendiversiteit per locatie lag, voor de meeste locaties, in 2000 heel wat hoger dan deze voor 2006. In 2000 werden 16 soorten gevangen nl de in onderhavige campagne gevangen soorten zonder bittervoorn, aangevuld met blauwbandgrondel, giebel, graskarper, karper, kroeskarper, snoekbaars en winde. Van de verbraseming waargenomen in 2000 hebben we nu geen spoor meer aangetroffen en blijft de blankvoorn de vissamenstelling domineren. De resultaten bekomen met elektrische vangsten liggen in 2006 opmerkelijk lager dan in 2000.

Thematische lijst

EWI Biomedische wetenschappen

Taxonomische lijst

Onderzoeksoutput (gerelateerd via auteurs)
Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Documenten

Documenten

Relaties
Bekijk grafiek van relaties