Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

Visbestandopnames op enkele zijlopen van de Maas (2006)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Auteurs

Details

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina's18
StatusGepubliceerd - 2007

Publicatie series

Naam Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Groenendaal
Nr.INBO.R.2007.26

Abstract

Op 13, 14, 15 maart en 18 april 2006 visten we op enkele zijlopen van de Maas. Tabel 1 en de figuur geven de locaties weer. De 12 locaties werden door middel van elektrovisserij bemonsterd (tabel 2). In tabel 3 geven we de biotoopbeschrijving en fysische en chemische parameters. Een overzicht van de aangetroffen vissoorten en het totaal aantal soorten op de verschillende locaties voor verschillende campagnes (1996, 2002 en 2006) worden weergegeven in tabel 4. Morfometrische specificaties van de gemeten en gewogen vissen en de effectieve vangst per soort en per locatie worden zijn terug te vinden in tabellen 5 en 6 respectievelijk. De index voor biotische integriteit (IBI) voor de Jeker en zijbeken wordt gegeven in tabel 7 en in tabel 8 vindt u IBI waarden voor de Ziepbeek, Asbeek en Kikbeek. Op de Jeker vingen we volgende soorten: driedoornige stekelbaars, blauwbandgrondel, giebel, karper, rietvoorn en winde. Op de Oude Jeker vonden we enkel driedoornige stekelbaars en in de Beek troffen we geen vis aan. In 1996 vingen we op de Jeker nog bermpje en riviergrondel. De visstand op de Jeker en zijbeken is marginaal, de soortendiversiteit en densiteit zijn laag. De IBI scoort overwegend ontoereikend.

Op de Ziepbeek hebben we volgende soorten kunnen vangen: Amerikaanse hondsvis, bruine Amerikaanse dwergmeerval, baars, beekprik, blankvoorn, zeelt en zonnebaars. Hierbij valt onmiddellijk de aanwezigheid van drie exoten soorten op maar ook het voorkomen van de beschermde en gevoelige beekprik (stroomopwaarts) wat toch aanduidt dat deze beek potenties heeft tot het halen van een goede ecologische kwaliteit. Op de Asbeek vingen we twee beekprikken en de Kikbeek blijft slecht scoren.

Thematische lijst

EWI Biomedische wetenschappen

Taxonomische lijst

Onderzoeksoutput (gerelateerd via auteurs)
Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Documenten

Documenten

Relaties
Bekijk grafiek van relaties