Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

Watersystemen op maat van natuur?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBijdrage aan INBO Nieuwsbrief

Auteurs

Details

Originele taal-2Nederlands
NieuwsbriefINBO Nieuwsbrief
Volume14
Aantal pagina's1
StatusGepubliceerd - jul-2011

Abstract

De kansen voor natte natuur in valleigebieden zijn afhankelijk van de wijze waarop het watersysteem functioneert. Rivieren spelen hierbij een centrale rol. Door valleigebieden op een bepaalde wijze in te richten is het mogelijk om hun ecologische functie te herstellen of te versterken. Voor de natuurdoelstellingen van de Europese habitatgebieden is de kennis van het watersysteem dus essentieel.
Maar beschikken we over voldoende informatie en voor welke gebieden dan wel? De stand van zaken is niet in één zin te vatten. Het Agentschap voor Natuur en Bos gaf aan het INBO de opdracht om dit in een voorstudie verder uit te zoeken en de basis te leggen voor een actieplan om de kennishiaten in te vullen.
De habitatgebieden werden opgedeeld in 820 min of meer hydrologisch homogene deelgebieden, waarvoor vervolgens de bestaande kennis over hun watersysteem werd geïnventariseerd. Sommige gebieden zijn zeer goed gedocumenteerd terwijl over andere vrijwel niets bekend is. Op basis van de inventaris en rekening houdend met de complexiteit van het watersysteem deelden we de deelgebieden in in categorieën. Elke categorie vraagt een andere aanpak om de kennishiaten in te vullen. Soms is geen actie nodig, voor
andere gebieden volstaat een eenvoudig onderzoek, terwijl een derde type complexe modelleringen vereist.
De kennis werd samen gebracht in een databank die efficiënt kan worden bevraagd en opgevolgd. Het beleid kan gebruik maken van dit instrument voor kennisbeheersing rond het ecologisch waterbeheer.

Thematische lijst

EWI Biomedische wetenschappen

Beleidsmatig

Geografische lijst

Onderzoeksoutput (gerelateerd via auteurs)
Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Documenten

Documenten

Relaties
Bekijk grafiek van relaties