Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

Wetenschappelijke onderbouwing voor de normering van polluenten in Vlaamse oppervlaktewateren en selectie van ecologische en ecotoxicologische indicatoren voor de waterkwaliteit: eindverslag

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Auteurs

Details

Originele taal-2Nederlands
Plaats productieMol
UitgeverijVlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
Aantal pagina's120
StatusGepubliceerd - 2002

Publicatie series

Naam Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij
Nr.88

Abstract

Deze studie beschrijft voor 5 staalnameplaatsen in Vlaanderen de milieukwaliteit op basis van fysico-chemische, ecotoxicologische en ecologische indicatoren. Het doel van deze studie was : a) Het gelijktijdig en gestandaardiseerd meten en vergelijken van de verschillende milieukwaliteitsindicatoren in de verschillende compartimenten van een aantal oppervlaktewatere, om de meest relevante te kunnen selecteren. b) De ecologische relevantie van de huidige chemische normen evalueren door de relatie tussen normoverschrijdingen en gemeten ecotoxicologische effecten te onderzoeken. c) De bruikbaarheid van eenvoudige partitiemodellen en BCF factoren - zoals voorgesteld in de TGD 1996 voor gebruik in risicoevaluatie - in het veld te toetsen aan de in situ verdeling van polluenten. d) Tenslotte worden uit het voorgaande suggesties gemaakt voor aanpassing en optimalisatie van de bestaande meetnetten. e) Mogelijke normeringsstrategieën worden voorgesteld en met voorbeelden geïllustreerd.
Onderzoeksoutput (gerelateerd via auteurs)
Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties